berkelruine-zutphen

De Provincie Gelderland voert (in samenwerking met deMonumentenwacht Gelderland) een register van bedrijven die aantoonbare kwaliteit leveren in de restauratiesector. Timmer- en aannemersbedrijf De Vries heeft zich middels de ERB-certificering (Erkend Restauratie Bouwbedrijf) automatisch gekwalificeerd voor de erkenningsregeling Gelderse Voet op de volgende diciplines:

  • voorbereiding / uitvoering overall
  • timmerwerk
  • metselwerk
  • dakwerk pannen

Gekwalificeerde bedrijven voor restauratie- en onderhoudswerk aan monumenten, hebben een streepje voor. Voor de monumenteneigenaar is het van belang bedrijven te selecteren die beschikken over de juiste kennis en kunde.