berkelruine-zutphen

Restauratie

Bij veel monumenten kom je oude timmertechnieken en bouwconstructies tegen. Methodes die hedendaagse bouw niet meer toegepast worden en daardoor bij veel bouwbedrijven in de vergetelheid zijn geraakt. Timmer- en aannemersbedrijf de Vries beschikt al ruim 130 jaar over de kennis om alle monumenten in oorspronkelijke staat te restaureren, renoveren en/of te onderhouden. Bij deze projecten komt onze interesse voor oude bouwstijlen en liefde voor het restauratievak tot uiting. Met ons vakmanschap behoudt het monument zijn karakteristieke waarde en dragen wij bij aan het veiligstellen van het Nederlandse erfgoed. Om kozijnen, trappen en deuren weer in de originele staat te krijgen beschikt Timmer- en aannemersbedrijf de Vries over een machinale afdeling.

Timmer- en aannemersbedrijf de Vries is klaar voor de toekomst om op een verantwoorde wijze met het verleden om te gaan.

Wat is restaureren nu precies? Restaureren is herstellen. Schade aan een monumentaal object herstellen, met dezelfde eigenschappen, kleur, vorm, structuur en materiaal als de huidige situatie. Vaak komt bij een restauratieproject ook renoveren aan bod. Dit beslaat het verbeteren van de bouwkundige condities voor de toekomst. Een kerktoren gaat niet om de 5 jaar in de steigers. Bij dit te renoveren deel van het project horen dezelfde voorwaarde als voor het restauratiedeel. Dus wellicht kan men hier ook beter spreken van restauratie. Restaureren is dus het conserveren en behouden van de monumentale waarden.